Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
"ดินแดนห้วยวังใหญ่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต
เกษตรปลอดสารพิษ ตำบลเศรษฐกิจพอเพียง
รุ่งเรืองวัฒนธรรม"
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาล ยินดีต้อนรับท่าน
เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสีวิเชียร
 
 
แนะนำเทศบาล
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของเทศบาล ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ป่าชุมชนซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ป่…

10-03-2561 Hits:240

ร่วมกับกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้าน ทำแนวป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนซำหวาย  ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ร่วมกับกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้าน ทำแนวป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมช…

28-02-2561 Hits:225

ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เยี่ยม หมู่บ้านไร้คลอง บ.นาสามัคคี ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เยี…

09-02-2561 Hits:207

 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อนำป่าชุมชนตำบลสีวิเชียรเข้าชิงรางวัลลูกโลกสีเขียว ตามหัวข้อ วิถีพอเพียง แบ่งปัน ดิน น้ำ ป่า

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อนำป่าชุมชนตำบลสีวิเชียรเข้าชิ…

24-01-2561 Hits:198

ร่วมลงพื้นที่กำกับดูแล การซ่อมแซมถนนชำรุดจากเหตุอุทกภัยบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลสีวิเชียร

ร่วมลงพื้นที่กำกับดูแล การซ่อมแซมถนนชำรุดจากเหตุอุทกภัยบ้านศ…

22-01-2561 Hits:204

ร่วมต้อนรับนายวิบูรณ์ รัตนาภรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ นายสมชัย บูระณะ นายอำเภอน้ำยืน

ร่วมต้อนรับนายวิบูรณ์ รัตนาภรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไท…

16-01-2561 Hits:203

 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
 
เอกสารประชาสัมพันธ์
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
อ่างเก็บน้าห้วยวังใหญ่

อ่างเก็บน้าห้วยวังใหญ่

โรงงานแป้งมันเอี่ยมอีสาน

โรงงานแป้งมันเอี่ยมอีสาน

วัดถ้ำน้ำทิพย์

วัดถ้ำน้ำทิพย์

โรงโม่หิน ส.เขมราฐ

โรงโม่หิน ส.เขมราฐ

โรงโม่หินน้ำยืนศิลาทอง

โรงโม่หินน้ำยืนศิลาทอง

พลานใหญ่ (น้ำตกพลานนกยูง)

พลานใหญ่ (น้ำตกพลานนกยูง)

ผลิตภัณฑ์ ด้ามจอบ ด้ามเสียม ไม้กลึงสำเร็จพร้อมใช้ ของกลุ่มอาชีพหมู่ 10 บ้านสีวิเชียร  ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน

ผลิตภัณฑ์ ด้ามจอบ ด้ามเสียม ไม้กลึงสำเร็จพร้อมใช้ ของกลุ่มอาชีพหมู่ 10 บ้านสีวิเชียร ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยื…

ผลิตภัณฑ์กระติบข้าวเหนียวไม้ไผ่สานของกลุ่มอาชีพหมู่ 8 บ้านห้วยแก้ว ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน

ผลิตภัณฑ์กระติบข้าวเหนียวไม้ไผ่สานของกลุ่มอาชีพหมู่ 8 บ้านห้วยแก้ว ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสีวิเชียร

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสีวิเชียร

ประเพณี บุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลสีวิเชียร

ประเพณี บุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลสีวิเชียร