Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมต้อนรับนายวิบูรณ์ รัตนาภรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ นายสมชัย บูระณะ นายอำเภอน้ำยืน

Share

       วันที่ 16 มกราคม 2561 นายทองอินทร์ สีหาบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีวิเชียร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีวิเชียร ร่วมต้อนรับนายวิบูรณ์ รัตนาภรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ นายสมชัย บูระณะ นายอำเภอน้ำยืน ร่วมเยี่ยมชมหมู่บ้านไร้คลอง บ้านนาสามัคคี และถนนขวางทางน้ำบ้านห้วยแก้ว ตำบลสีวิเชียร และเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์ของธนาคารน้ำใต้ดิน ไร่-นาสวนผสมของ น.ส ละอองดาว แพงไชย ส.ท เขต2 บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่8 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี