Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
มุ่งมั่นพัฒนา
พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลสีวิเชียร อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมกับกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้าน ทำแนวป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนซำหวาย ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

Share

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลสีวิเชียร ท่านนายกทองอิน สีหาบุตร ท่านรองฯวันดี จันนุกูล และท่านที่ปรึกษาฯนายหมื่น สะนัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้าน ทำแนวป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนซำหวาย  ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี